Tutkimusote

Date: Sep 2018 lähettänyt on tutkimusote

vaiheisiin: tutkimuskysymysten muotoileminen tutkimusasetelman jäsentäminen tapausten märittely ja valinta käytettävien teoreettisten näkökulmien ja käsitteiden märittely aineiston ja tutkimuskysymysten välisen vuoropuhelun logiikan selvittäminen (aineistot valitaan niin, että niiden avulla voidaan

Tags: tutkimusote

→ lisää